Modelová řada VXI

Princip provozu

Chlazená kapalina proudí trubkovnicí, která je zvenčí skrápěna recirkulující vodou skrápěcího okruhu. Teplo předchází z chlazené kapaliny přes stěnu trubkovnice do skrápěcí vody, která stéká po trubkovnici dolů. Proti ní je vzhůru tlačen vzduch, který odpaří část skrápěcí vody a tak odvádí teplo do okolí. Zbylá skrápěcí voda padá do vany a je recirkulována zpět.

Technická data
Poptat

Další informace

Charakteristika

 • protiproudá konstrukce 
 • tlačné ventilátory 
 • sání z jedné strany – horizontálně 
 • vertikální výtlak 
 • rad. ventilátory z galvanicky pokovené oceli opatřené protikorozním systémem Baltibond 
 • nízkotlaký systém rozstřiku skrápěcí vody 

Hlavní znaky/možnosti

 • velké výkony při minimální zabrané ploše 
 • možnost instalace „zády k sobě“ 
 • snadná instalace z minimálního počtu sekcí sestavených ve výrobním závodě 
 • vhodné pro vnější i vnitřní instalace 
 • nízké hladiny hluku 
 • možnost řízení výkonu – výstupní teploty s malými tolerancemi 
 • možnost instalace ochrany před zamrznutím během zimní odstávky 

Materiálové provedení