Modelová řada VXC

Princip provozu

Páry chladiva kondenzují uvnitř trubkovnice, která je skrápěna recirkulující skrápěcí vodou. Vzduch je tlačen vzhůru přes trubkovnici. Část skrápěcí vody se z povrchu trubkovnice odpaří. Tento odpar z ní odebere teplo a páry chladiva kondenzují. 

Technická data
Poptat

Další informace

Charakteristika

 • protiproudá konstrukce
 • tlačné ventilátory
 • sání z jedné strany – horizontálně
 • vertikální výtlak
 • rad. ventilátory z galvanicky pokovené oceli opatřené protikorozním systémem Baltibond™
 • nízkotlaký systém rozstřiku skrápěcí vody

Hlavní znaky/možnosti

 • velké výkony při minimální zabrané ploše
 • možnost instalace „zády k sobě“
 • snadná instalace z minimálního počtu sekcí sestavených ve výrobním závodě
 • vhodné i pro vnitřní instalace
 • nízké hladiny hluku
 • možnost instalace ochrany před zamrznutím během zimní odstávky

Materiálové provedení