Modelová řada VFL

Princip provozu

Chlazená kapalina proudí trubkovnicí, která je zvenčí skrápěna recirkulující vodou skrápěcího okruhu. Teplo předchází z chlazené kapaliny přes stěnu trubkovnice do skrápěcí vody, která stéká po trubkovnici dolů. Proti ní je vzhůru skrz trubkovnici tlačen vzduch, který odpaří část skrápěcí vody a tak odvádí teplo do okolí. Zbylá skrápěcí voda padá do vany a je recirkulována zpět.

Technická data
Poptat

Další informace

Charakteristika

 • nízká výška 
 • protiproudá konstrukce 
 • tlačné ventilátory 
 • sání z jedné strany – horizontálně 
 • vertikální výtlak 
 • radiální ventilátory z galvanicky pokovené oceli opatřené protikorozním systémem Baltibond“ 
 • nízkotlaký systém rozstřiku skrápěcí vody

Hlavní znaky/možnosti

 • velké výkony při minimální zabrané ploše 
 • možnost instalace vedle sebe (až do 4 ventilátorů vedle sebe) 
 • možnost instalace ochrany před zamrznutím během zimní odstávky 
 • možnost řízení výkonu – výstupní teploty s malými tolerancemi 
 • nízké hladiny hluku

Materiálové provedení