Modelová řada VCL

Princip provozu

Páry chladiva kondenzují uvnitř trubkovnice, která je skrápěna recirkulující skrápěcí vodou. Vzduch je tlačen vzhůru přes trubkovnici. Část skrápěcí vody se z povrchu trubkovnice odpaří. Tento odpar odebere teplo z trubkovnice a páry chladiva kondenzují.

Technická data
Poptat

Další informace

Charakteristika

 • nízká výška
 • protiproudá konstrukce
 • tlačné ventilátory
 • sání z jedné strany – horizontálně
 • vertikální výtlak
 • radiální ventilátory z galvanicky pokovené oceli opatřené protikorozním systémem Baltibond“
 • nízkotlaký systém rozstřiku skrápěcí vody

Hlavní znaky/možnosti

 • velké výkony při minimální zabrané ploše
 • možnost instalace vedle sebe (až do 4 ventilátorů vedle sebe)
 • snadná instalace z minimálního počtu sekcí sestavených ve výrobním závodě
 • vhodné i pro vnitřní instalace
 • nízké hladiny hluku
 • možnost instalace ochrany před zamrznutím během zimní odstávky

Materiálové provedení