Modelová řada TRF

Princip provozu

K adiabatickému zvlhčení se nepoužívá rozstřik vody před žebrovaným výměníkem, ale zaplavují se zvlhčovací panely, které jsou zaplavené vodou. Tento způsob zaručuje, že se voda nedostane na povrch lamel výměníku – tam, kam nepatří. Není ani potřeba úprava vody a povrchu lamel. Vzduch se při průchodu touto zaplavenou výplní adiabaticky ochlazuje a při tom na povrch lamel výměníku chladiče se žádná voda nedostává. Neodpařená voda je zachycována ve žlabu pod výplní a volně odtéká nebo může být zpět recirkulována pro další zvlhčování panelů. Recirkulační čerpadla jsou nabízena jako volitelné příslušenství.

Technická data
Poptat

TRF – adiabatický chladič kapalin

TRF je adiabatický chladič ve tvaru V vybavený adiabatickými předchladiči (1), které ochlazují teplou procesní kapalinu (2) citlivým přenosem tepla. Voda proudí (3) rovnoměrně přes adiabatické předchladiče umístěné před suchým žebrovaným výměníkem (4). Současně axiální (5) ventilátory nasávají vzduch (6) přes tyto adiabatické předchladiče, kde se část vody odpařuje a ochlazuje nasycený vzduch. To zvyšuje chladicí kapacitu přiváděného vzduchu pro chlazení procesní kapaliny (7) uvnitř výměníku.

Výhody chladiče s adiabatickým ochlazením nasávaného vzduchu:

  • K adiabatickému podchlazení dochází ve výplni, která je k tomuto účelu navržena – žádná voda (ani kapky) na lamelách výměníku.
  • Řídící jednotka pouští vodu jen v případě nutnosti.
  • Neodpařená voda může být použita jako užitková – není ošetřena chemicky.
  • Výrazné snížení zabrané plochy v porovnání se suchými chladiči.
  • Snížení počtu kusů a tím i snížení dalších instalačních a provozních nákladů v porovnání se suchými chladiči.
  • Možnost řízení výstupní teploty s pomocí ventilátorů s EC motory.
  • Plug and Play“ provedení. Všechny řídící parametry jsou nastaveny ve výrobním závodě.

Snadný servis a údržba

  • Všechny kritické komponenty jsou umístěné vně jednotky.
  • Údržba skrápěcích čerpadel je možná přístupem skrz adiabatické předchladiče.
  • Snadné čištění rozvodů skrápěcí vody z vrchu jednotky.

Další informace