Modelová řada POLAIRIS-PLC

Princip provozu

Chladivo proudí trubkovnicí, která je zvenčí skrápěna recirkulující vodou skrápěcího okruhu a dochází ke kondenzaci. Skrápěcí voda je zachytávána v šikmých kanálech a stéká do jímky skrápěcí vody. Zdvojená zadní stěna vytváří turbulentní proudění ve vaně. Radiální motory s přímým pohonem tlačí vzduch vzhůru jednotkou. Ten odpaří část skrápěcí vody a tak odvádí teplo do okolí.

Technická data
Poptat

Další informace

Charakteristika

 • protiproudá konstrukce
 • tlačné ventilátory s přímým pohonem
 • každý ventilátor má svůj pohon
 • sání z jedné strany – horizontálně
 • vertikální výtlak
 • nízkotlaký systém rozstřiku skrápěcí vody
 • vynikající přístup pro servis

Hlavní znaky/možnosti

 • velké výkony při minimální zabrané ploše
 • možnost instalace „zády k sobě“
 • snadná instalace z minimálního počtu sekcí sestavených ve výrobním závodě
 • vhodné pro vnější i vnitřní instalace
 • nízké hladiny hluku
 • možnost řízení výkonu – výstupní teploty s malými tolerancemi
 • možnost instalace ochrany před zamrznutím během zimní odstávky

Materiálové provedení