Modelová řada HXC

Princip provozu

Chladivo proudí nejprve žebrovanou trubkovnicí ze které pokračuje do skrápěné hladké trubkovnice. Jednotka HXC nabízí tři druhy provozu. První možností provoz se skrápěním bez přisávání vzduchu v horní části jednotky, další možnost je provoz s přisáváním vzduchu a poslední alternativou je provoz na sucho. Proudění vzduchu je zajištěno axiálními ventilátory. Skrápěcí voda, která se neodpaří padá přes chladící výplň, kde se ochladí a shromažďuje se ve vaně jednotky odkud je znovu čerpána do skrápěcího okruhu.

Technická data
Poptat

Další informace

Charakteristika

  • Křížoproudá konstrukce
  • Axiální ventilátory
  • Vertikální výtlak
  • Standardní, tiché a extra tiché ventilátory
  • Zimní provoz možný i na sucho

Hlavní znaky/možnosti

  • Nízký příkon motoru ventilátorů
  • Nízká hladina hluku
  • Snadná instalace z minimálního počtu sekcí sestavených ve výrobním závodě
  • Vhodné pro venkovní použití.
  • Snadná údržba a servis

Materiálové provedení